• Wanneer een consult? Als u het gedrag van uw hond als een probleem ervaart of meer uitleg wilt over het gedrag van uw hond. Ongeacht het ras of herkomst. Ongeacht de leeftijd van de eigenaar.
  • Jachttraining
    Dit kan middels privé of groepstraining. Heeft u een oefening of gedrag waar u meer aandacht aan wilt besteden waarvoor in een groepsles geen tijd is, dan kan dat middels een privéles.
error: Content is protected !!